...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

 

کشاورزي

 

تغييرات کاربري زمين ها

...

 

یک کلیپ از تصاویر مراحل ناحیه بندی زمین‌های کشاورزی شده است.

 

اطلاع از مساحت و ابعاد زمين هاي کشاورزي

...

 

اطلاع از روند فرسايش خاک

...

 

تهيه نقشه علف هرز مزرعه يا منطقه هجوم آفات از تصاوير هوايي با استفاده از بينايي ماشين تشخيص آفات، علفهاي هرز،تشخيص بيماري و کود مورد نياز برداشت ميوه ها و ميوه هاي سبزيجاتي نظير بادنجان،گوجه فرنگي تهيه سامانه اي بر مبناي ماشين بينايي براي چيدن يک محصول با استفاده از رنگ، سطح، اندازه

...

 

پيشبيني رسيدگي محصولاتي از قبيل گندم و غلات

 

چيدن خودکار ميوه ها

...

 

دسته بندي محصولات کشاورزي ،بررسي کيفيت و عيوب محصولات،تشخيص واريته و رقم،گريدينگ،بسته بندي و نگه داري و بررسي شرايط بهينه محصول جهت انبارداري و ديگر حوزه هاي صنايع غذايي

 

دسته بندي کيفي سيب،سيب زميني،فلفل،خيار؛گوجه

 

اندازه گيري ابعاد دانه هاي کوچک طبقه بندي دانه هاي غلات، طبقه بندي و اندازه گيري سفيدي دانه ذرت، سورتينگ اتوماتيک دانه هاي پسته و کنترل کيفيت محصولات دسته بندي و مرتب سازي محصولات کشاورزي ميوه ها

...

 

و زعفران. و زرشک

...