...
مدیر
دانستنی‌ها

پردازش سیگنال

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

پردازش سيگنال شاخه بسيار گسترده از علم مهندسي است براي مثال سيگنال هاي پزشکي، مخابراتي و غيره در اکثر موارد نياز به پردازش سيگنال دارند

...

پردازش سیگنال و پیش‌بینی بورس

یکی از کاربردهای پردازش سیگنال در بازارهای مالی و اقتصادی است.

در این #ویدئو #کلیپ شاخص آزاد شناور بورس تهران از تاریخ ۹۴.۱۲.۰۱ تا ۹۹.۰۴.۱۸ به تفکیک روز کاری (۱۰۴۲ نمونه) به رنگ آبی و مقیاس خودکار نشان داده شده است.

کل این سیگنال (سری زمانی) با یکی از روش‌های پیش‌بینی برخط (فیلتر کالمن) به صورت روزانه پیشگویی شد(نقطه خط سبز).

اما از اول مهر ۹۸ (نمونه ۸۶۳) با فرض عدم اطلاع از سیگنال واقعی، پیشگویی دومی به رنگ صورتی انجام شد که تفاوت بسیار آن از سیگنال واقعی جای بحث دارد.