...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگری از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

اقتصاد

 

بانکداري

شعبه هاي بانک بدون کارمند(خواندن خودکار سريال چک ها و قبوض پرداختي، تشخيص نوع اسکناس ها).

افزايش امنيت بانکي مانند بازرسي شماره چک و پارامترهاي درج شده بر روي چک.

بررسي اصالت مراجعين با مقايسه ويژگيهاي چهره آنها با مدارک شناسايي افتتاح کننده حساب.

 

وزارت نيرو

تحليل تصاوير ماهواره اي نور شب هنگام

...