...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

آموزش و سرگرمي

 

گرافيک رايانه اي و تهيه تصاوير رايانه اي و پويانمايي، رباتيک .

...

 

واقعيت مجازي

تصاوير سه بعدي اجسام و محيط هاي نزديک به واقعيت تقليد حرکات

(تقليد حرکات دست انسان توسط کاراکتر انيميشني).

قرار دادن اجسام مصنوعي داخل تصاوير واقعي.

...

صحنه هاي داراي جلوه هاي ويژه که داخل استوديو ضبط مي شوند.

آموزش خلبانان در اتاقک شبيه ساز.

بازسازي مجازي بناهاي تاريخي و شهرهاي باستاني مانند روم(گردشگري).

سامانه رديابي دست، چشم(براي کمک به افراد ناتوان) يا برنامه هاي کمکي براي روشندلان(مثلاً فراهم شدن امکان تيراندازي براي افراد نابينا؛ اولين ورزش الكترونيكي جهان ويژه جانبازان و معلولين).

 

فرهنگ

OCR : تبديل تصاوير متني به حروف فارسي قابل ويرايش مانند Word به روش هاي مختلف تطبيق الگو و شبکه عصبي به منظورهاي مختلف مانند تشخيص و شمارش يک حرف خاص در تصوير يا تبديل متن آن به صوت.

... ... ...