...
مدیر
دانستنی‌ها

نگاه کاربردي به پردازش تصوير و بينايي ماشين

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

در اين بخش نگاه کاربردي به بخش ديگري از علم پردازش تصوير، بينايي ماشين و پردازش ويدئو خواهيم داشت :

اطلاعات بيومتريک

استخراج اطلاعات بيومتريک (امنيت بالا، سرعت بالا، کوچک بودن و سهولت کار، ثبت ورود و خروج کارکنان سازمان ها).

شناسايي يا رديابي مجرمان با اطلاعات بيومتريک آن ها مثلاً :

چهره

...

عنبيه

...

شمارش خودکار افراد عبوري از در يک مکان و تحليل رفتارشان.

...

اثرانگشت

...

بيومتريک هاي دست:

فاصله بين انگشتان دست،

طول و عرض انگشت ها،

فاصله ي بندها از يکديگر

و خط هاي واقع در کف دست.

 

نظامي

بازشناسايي .

اتومبيل‌هاي خودراننده و سامانه هدايت خودکار پهبادها.

دوربين هاي حرارتي و ديد در شب.

...

شبيه سازي رفتار چهارپايان براي حمل و نقل کالاها در مسيرهاي صعب العبور.

 

امنيتي

سامانه رديابي اجسام و افراد .

...

 

راهنمايي و رانندگي

تخمين سرعت لحظه اي و متوسط خودروها.

...

تشخيص پلاک خودروها.

...

دوربين هاي هوشمند و سامانه هاي ثبت تخلف و اعمال جريمه.

...

کنترل و اخذ عوارض ورود به محدوده طرح ترافيک.

 

سامانه هاي حمل و نقل جاده اي

اخذ عوارض جاده‌ها و بزرگراه‌ها به صورت خودکار.

کاربردهاي نظارتي (کنترل ترافيک).

پارکينگ هاي عمومي و اختصاصي و درگاه هاي سازمان هاي خاص به منظور محاسبه هزينه پارکينگ و ثبت ورود و خروج هر يک از خودروها.

...

تردد شمارها (که کاري نشدني براي انسان است) مانند شمارش تعداد خودروهاي عبوري از بزرگراه براي داشتن آمار دقيق به منظورهايي مانند کنترل ترافيک يا کنترل ميزان روشنايي خيابان و هوشمندسازي و اتوماسيون.

...