...
مدیر
دانستنی‌ها

بهبود کيفيت فريم ها (فرارزولوشن با يادگيري عميق)

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

بهبود کيفيت فريم ها (فرارزولوشن با يادگيري عميق)

در این بخش کیفیت تصاویر و فریم‌ها با روش‌های یادگیری عمیق افزایش داده شدند.

در این برش ویدئویی، کیفیت و خوانایی پلاک خودروی تاکسی (زردرنگ و سمت چپی) و پژو پارس (سفیدرنگ سمت راستی) فریم به فریم تا حدی که مشاهده می‌شود افزایش می‌یابد.

نمونه‌های دیگر از کاربرد‌های بهبود تصویر و افزایش کیفیت ویدئو در در کانال تلگرامی دوم ما:

@plate_face_sr

کانال تلگرامی اصلی ما:

@lmageProcessing