...
مدیر
دانستنی‌ها

انتخاب فریم خوب

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

انتخاب فریم خوب

گاهاً تنها انتخاب چند فریم خوب از ویدئوی ورودی، برای استخراج اطلاعات مورد نظر از آن کافی است. در این کلیپ ویدئویی برای خواندن پلاک خودروی جلویی فریم‌های مناسب انتخاب و بزرگنمایی شده‌اند. نمونه‌های دیگر از کاربرد‌های افزایش کیفیت ویدئوی تشخیص چهره و پلاک در کانال تلگرامی دوم ما:@plate_face_srکانال تلگرامی اصلی ما:@lmageProcessingو سایت:nasiri-co.com