...
مدیر
دانستنی‌ها

فرارزولوشن تصوير (1)

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

فرارزولوشن تصوير (1)

فرارزولوشن یعنی تهیه پیکسل‌هایی که در واقع وجود ندارند برای مثال با تغییر اندازه تصویر بتوان از یک پیکسل چهار پیکسل تولید کرد.

در این پست، چند تصویر چهره کریستین رولاندو آکرده شده است که در گام اول تیره و تار و بسیار کوچک شدند.

سپس با روش‌های جدید یادگیری عمیق تصاویر فناوری فرارزولوشنی بر روی آن‌ها اجرا شد.

در نهایت برای داشتن مقایسه ابعاد، همه تصاویر با ابعاد واقعی و با صفرگذاری تبدیل به ویدئو شدند.