...
مدیر
دانستنی‌ها

بهبود کيفيت پلاک‌هاي سفيد (۱)

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

بهبود کيفيت پلاک‌هاي سفيد (۱)

در این الگوریتم‌ها بسته به شرایط فایل ورودی، از روش‌های مختلف علمی، کیفیت و ابعاد فریم‌ها افزایش داده می‌شوند.

در این بخش علیرغم سفید بودن شدید پلاک خودروی پراید که ناشی از بازتابش شدید نور آفتاب است در گام اول دو فریم مناسب که خوانایی ببشتر دارند؛ انتخاب شدند.

در گام بعدی کیفیت و خوانایی این پلاک خودرو بعد از ثبت (registration) با استفاده از روش‌هایی مانند کمینه، بیشینه و میانگین‌گیری افزایش داده شد به این صورت که این دو پلاک با هم ادغام شده و تا حد قابل قبول خوانایی آنها افزایش می‌یابد.

نمونه‌های دیگر از کاربرد‌های #بهبود_تصویر و افزایش کیفیت ویدئو در کانال تلگرامی دوم ما:

@plate_face_sr

کانال تلگرامی اصلی ما:

@lmageProcessing