...
مدیر
دانستنی‌ها

نرخ نسبت

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

 

نسبت تصویر

به نسبت پهنا به ارتفاع یک فریم یا تصویر در اصطلاح نسبت تصویر گفته می‌شود. هر تصویر دارای دو Aspect ratio است، یکی برای کادر تصویر و دیگری برای پیکسلهای تصویر. یعنی حتی امکان دارد که تصاویر از پیکسل‌های مستطیلی تهیه شده باشند. اما ما در این بخش با استفاده از ۱۰ تصویر زیبا چند نسبت استاندار طول به عرض کادر را نشان داده‌ایم.البته لازم به توضیح است که تصاویر ورودی نسبت تصویر ۱۶ به ۹ دارند و آن‌ها در تصویر دوم با نسبت یک به یک نشان داده شده‌اند و به عنوان تصویر مبنا به کار رفتند.