...
مدیر
دانستنی‌ها

تنظیم فاصله کانوني

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

 

تنظیم فاصله کانونی بهینه و ثبت تصویر شکوفه‌ها

این کلیپ ویدئویی حاصل ثبت کردن (Registration) سه تصویر با سه ناحیه فوکوس متفاوت زیر است:

۱) شکوفه‌های درخت نزدیک‌تر

۲) درخت دورتر

۳) روستا