...
مدیر
دانستنی‌ها

پردازش هاي رنگي

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

جابجا کردن مولفه‌های رنگی

در این کلیپ ویدئویی تصویر ورودی در ترتیب مولفه‌های رنگی RGB است. اما در ادامه ترتیب این مولفه‌های رنگی تغییر می‌کند و رنگ‌های مختلفی برای تیشرت های فروشگاه اینترنتی لباس به وجود می‌آید.

 

آسمان قرمز و خون آبی !

با این پست وحشت آسمان قرمز و آرامش خون قرمز را می‌توان تصور کرد!

 

پردازش تصویر و تشخیص آتش

یکی دیگر از زمینه‌های کاربردی پردازش تصویر در تعیین دمای نقاط مختلف شعله است.

اساس کار تغییر فضای رنگی از rgb به hsv است.

در این کلیپ کوتاه ابتدا با استفاده از بر روی هر پیکسل رنگ آن استخراج می‌شود.

 

پردازش تصویر و تمایز رنگی

یکی از کاربردهای پردازش تصویر در نمایش رنگی موضوعات مختلف است. برای مثال در این کلیپ ویدئویی تاثیر حالات روحی در تغییر دمای نواحی مختلف بدن با رنگ‌های گرم و سرد نشان شده است!

 

پردازش تصویر و دمای شعله

یکی دیگر از زمینه‌های کاربردی پردازش تصویر در تعیین دمای نقاط مختلف شعله و آتش است. بعد از شناسایی و تشخیص آتش (بخش مربوطه) می‌توان این کار را انجام داد. اساس کار، تناظر رنگی بین رنگ پیکسل مورد نظر و رنگ استاندارد برای دمای شعله به درجه کلوین است. در این کلیپ کوتاه ابتدا یک نقطه ثابت از تصویر انتخاب شده است که در واقع مرکز دایره سفید است. سپس مولفه‌های رنگی آن پیکسل استخراج می‌شود. در گام بعد بر اساس برنامه‌نویسی انجام شده، تصویر استاندارد تبدیل رنگ شعله به دمای کلوین فراخوانی می‌شود. سپس بر اساس شباهت رنگی، دمای متناظر با رنگ شعله در مکان مورد نظر استخراج می‌شود. و گام نهایی ثبت دمای تخمینی در محل مورد نظر از تصویر و نمایش آن است.

 

پردازش تصاویر رنگی و تهیه نورپردازی ساختمان

این پست قدرت پردازش تصویر رنگی را بر تصاوید مصنوعی نورپردازی نمای ساختمان‌ها است!

 

تماشای دنیای بدون رنگ قرمز !

با این ویدیو دنیای بدون رنگ قرمز را می‌توان تصور کرد!