...
مدیر
دانستنی‌ها

فشرده سازي تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

فشرده سازي تصوير در مراحل مختلف ثبت تصوير ، ذخيره سازي، انتقال هنگام کدگذاري و کدگشايي، ديجيتايز کردن و چندي سازي کردن به روش هاي مختلف مانند تبديلات DWT، DCT ، SVD

...