...
مدیر
دانستنی‌ها

رمزگذاري تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

رمزگذاري تصوير چيست؟

تخريب عامدانه نظم و فحواي با معناي تصویر را به منظور های مختلف از جمله ذخیره سازي یا ارسال تصاوير به صورت امنيتی رمزگذاري تصوير میگويند.

...