...
مدیر
دانستنی‌ها

بهبود تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

بهبود ظاهري تصوير

بهبود تصوير يا Image Enhancement يعني بهينه سازي تصوير از نظر ديداري براي مثال حذف ماتي و مبهم بودن آن (Blurring)

...

 

تعدیلسازی هیستوگرام

نمونه ديگر افزايش وضوح اثر انگشت است که با استفاده از تعديل سازي هيستوگرام تصوير ميتوان به اين بهبود دست يافت

...

البته براي تشخيص اثر انگشت نياز به يک سري پردازش هاي ديگر بر روي تصوير است زيرا نتيجه بايد به صورت دودويي binary باشد تا امکان مقايسه سريع با پايگاه داده را داشته باشد

...

 

با استفاده از تعديل سازي رنگي ميتوان تصاويري که در نور کم تهيه شدند را بهبود داد

...

افزايش تمايزپذيري يا کنتراست به روش هاي مختلف مانند تعديلسازي هيستوگرام صورت مي پذيرد.

...

بهبود کيفيت تصاوير مختلف مانند فروسرخ، اشعه مجهول به منظور تعبير آسانتر و تسهيل در استخراج اطلاعات آن ها.

علم عکاسي يا هنر ديد.

بالا بردن وضوح عکس ها

 

لبه یابی (افزایش بهره)

البته به شيوه هاي ديگر هم ميتوان به بهبود کيفيت و تمايزپذيري تصوير پرداخت براي مثال در تصوير زير با استفاده از لبه يابي اين کار انجام شده است

...

 

حذف اعوجاج هندسی (تبدیل افکنش)

بهبود کیفیت تصویر پلاک خودرو

...

تصحيح اعوجاج بعدنمايي Perspective distortion (کاربرد در همه دوربين ها هنگام تصحيحات هندسي)

...

 

حذف اعوجاج شعاعی لنز

تصحيح اعوجاج شعاعي لنز Radial lens distortion دوربين(کاربرد در دوربين هاي چشم ماهي)

...

 

حذف اعوجاج و سياهي ميانه کتاب پويش يافته

حذف سياهي ناشي از سايه ميانه کتاب و کجي خطوط نزديک به ميانه در تصاوير پويش شده از کتاب

...

 

تشخيص و شناسايي سايه

شناسايي سايه به به منظورهاي مختلف انجام ميشود که از آن جمله ميتوان به حذف سايه هاي مزاحم تصوير اشاره کرد.

...

 

ترميم تصوير

به حذف اشيا يا علائم مزاحم تصوير ترميم يا Inpainting گفته ميشود

البته اين پردازش معادلهاي لاتين ديگري مانند Disocclusion ، Completion ، Filling-in و Error concealment هم دارد. در اين پردازش در واقع به ساخت بافت مصنوعي Texture synthesis پرداخته ميشود.

از مهمترين کاربردهاي ترميم ميتوان به حذف متون و علائم مزاحم مانند آرم ها و اجسام نامناسب از تصوير اشاره کرد اما برخي از کاربردهاي ديگر ترميم تصوير عبارتند از :

حذف انسان ها از تصاوير

...

 

حذف اشيا و حيوانات از تصوير

...

 

حذف نوشته هاي تصوير بعداً اضافه شده اند

...

 

حذف مات شدگي ، آسيب ها، شکستگي، تاخوردگي ها و رنگباخته گي تصاوير قديمي

...

البته ترميم تصوير کاربردهاي ديگري هم دارد که از آن جمله ميتوان به باستان شناسي براي بازيابي نقاشي هاي سنگ ها و در فرهنگ براي نگاهداري از عكس هاي هنري فاخر اشاره کرد

 

حذف دود و مه

...

 

حذف انواع نويزهاي تصوير

...

 

حذف اثرات بلوکي بزرگنمايي تصاوير

پس از بزرگتر کردن هر تصوير به دليل محدوديت هاي پيکسلي اثرات بلوکي ظاهر ميشوند که به دليل رزولوشن تصوير است ميتوان با روشهايي بر اين محدوديت غلبه کرد

...

 

افزایش بهره تصویر

از آنجا که لبه‌ها در تشکیل جزئیات تصویر نقش بسزایی دارند؛ یکی از روش‌های بهبود تصویر مهمتر و واضحتر کردن قسمت‌های دارای تغییرات زیاد تصویر است. در این روش ابتدا مولفه‌های رنگی تصویر جدا شده و هر یک به حوزه فوریه برده میشوند. سپس با استفاده از یک فیلتر بالاگذر مناسب، بخش‌های مهم تصویر شناسایی می‌شوند و این بخش‌ها با ضریبی با تصویر ورودی جمع میشوند.خروجی تصویر دارای کیفیت بالاتر خواهد بود.

این کلیپ ویدئویی حاصل اعمال این پردازش بر روی چند تصویر زیبا از طبیعت است.

 

تبلور قدرت پردازش تصویر (۲)

ویدئوی ورودی این پست تصاویری از لحظات قبل از فرود هواپیما بر فراز کلان شهر دودگرفته تهران است. ما برای تهیه ویدئوهای این پست، از چند پردازش تصویر - که پیشتر معرفی شده‌اند- استفاده کردیم:

کوچکتر کردن ابعاد تصویر(به منظور کاهش حجم)

صفرگذاری (مربعی کردن تصویر ورودی برای نمایش بهتر آن در اینستاگرام)

برش تصویر و مربعی کردن آن (حذف بال هواپیما از قسمت سمت راست)

پایدارسازی ویدئو (حذف تکان‌های دوربین و هواپیما).

حذف دود (افزایش وضوح و رزولوشن مکانی و رنگی ویدئو)

از تصاویر خروجی این کلیپ ویدئویی در ویدیوهای دیگر به منظورهای مختلف استفاده شده است(پردازش صوت، تصاویر ماهواره‌ای گوگل).