...
مدیر
دانستنی‌ها

پردازش تصوير چيست؟

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها
...

تصاوير ديجيتال به دو صورت تهيه ميشوند:

1- ابزارهاي تصويربرداري مختلف مانند دوربين ديجيتال، وبکم و غيره (تصاوير واقعي) 2- رايانه (تصاوير مصنوعي )

پردازش تصوير به هرگونه پردازش بر روي تصاوير ديجيتالي گفته ميشود که به هدف خاص و مشخصي انجام ميشود ؛ مانند افزايش کيفيت