...
مدیر
دانستنی‌ها

استخراج مساحت

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

استخراج اطلاعات متریک از تصاویر ماهواره‌ای

در این کلیپ کوتاه ویدئویی با یکی دیگر از کاربردهای جالب پردازش تصویر و بینایی ماشین آشنا می‌شوید:

" تعیین ابعاد و مساحت زمین‌های کشاورزی و زراعی"