...
مدیر
دانستنی‌ها

پس زمينه

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

در این کلیپ کوتاه، ابتدا یک ویدئو زیبا از بارش برف زمستانی نمایش داده می‌شود(ورودی پردازش).

سپس پس‌زمینه آن استخراج می‌شود؛ یعنی برف‌ها بر اساس حرکتی که دارند شناسایی و حذف می‌شوند. در تصویر پس‌زمینه به دست آمده گویی بارش برف قطع شده است.

در گام نهایی مه دهکده حذف شده و به این ترتیب، کیفیت تصویر افزایش داده می‌شود!

 

بالاخره آیا برف می‌آید یا باران می‌بارد؟

 

استخراج پیش‌زمینه از یک ویدئو و انتقال آن به ویدئوی دیگر

در این بخش به استخراج پیش زمینه از ویدئوی شماره یک (پرندگان) و نگاشت و انتقال پیکسل‌های آن به ویدئوی شماره دو پرداخته شده است. استخراج پیش‌زمینه از روش تفریق فریم‌های متوالی انجام شده است! البته از چند عملیات ریخت‌شناسی برای حذف نویزهایی مانند حرکت شکوفه‌ها و یکپارچه کردن هر پرنده استفاده شده است!

 

حذف ابر

این بخش به حذف حداکثری ابرها تنها با استفاده از دو تصویر ماهواره‌ای می‌پردازد.روش و نتیجه جالب است و مبنای آن شدت روشنایی زیادتر پیکسل‌های سفید ابرهاست!