...
مدیر
دانستنی‌ها

جعل شناسي تصوير

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

کدام تصویر اصالت دارد؟

برای تهیه این ویدیو ۳۰ تصویر عالی انتخاب شده‌اند و به نحوی پردازش شدند که وانمود شود که توسط دستگاه تلفن همراه تصویربرداری شده‌اند و دلیل صحت آن‌ها هم همین تصویری است که نشان داده می‌شود!

برخی از پردازش‌ها: تغییر ابعاد ناحیه‌بندی (segmentation) صافی مکانی(masking) ماتی تصویر (gaussian filter) تبدیل افکنشی (projection transformation )

راهنمایی:۱) در هر برش ویدئویی تنها یک تصویر اصالت دارد.۲) ما هیچ پردازش رنگ تصویر انجام نداده‌ایم.