...
مدیر
دانستنی‌ها

بردارهاي حرکت

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

یکی دیگر از کاربردهای بینایی ماشین در تخمین بردار حرکت بین دو فریم ویدئویی است.

اگر این بردارها برای تمام پیکسل‌های تصویر به صورت تقریبی هم اندازه و هم راستا باشند؛ میتوان به جای انتقال یا فشرده‌سازی دو فریم متوالی، تنها تفاضل بین انتقال یافته یکی از دیگری را ارسال یا ذخیره کرد و در مقصد دیگری را با استفاده از همان بردار حرکت و همین مقادیر تفاضل بازسازی نمود. البته معمولا برای فشرده‌سازی بیشتر مقادیر تفاضل هم با استفاده از تبدیلاتی مانند dct کاهش حجم داده می‌شوند!

در این کلیپ کوتاه برای نمایش بردارهای حرکت از نقاط ویژگی دو تصویر استفاده شده است و تصاویر ورودی همگی تصاویر استریو هستند که از پیوند بالا برداشته شده‌اند.

تصاویر ویدئویی در زمان(و احتمالاً با حرکت دوربین در مکان) متفاوت ثبت می‌شوند، اما زوج تصاویر استریو در زمان یکسان ولی با کمی تفاوت مکانی!