...
مدیر
دانستنی‌ها

تناظريابي

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

 

تناظريابي

تناظريابي يا Image Matching يکي از زمينه بسيار پرکاربرد در هوش مصنوعي و بينايي ماشين است که در قسمت تطبیق تصویر سايت توضيح داده شد

...

 

تطبیق تصاویر و انتقال فضای رنگی

این کلیپ ویدئویی حاصل انجام تعداد زیادی پردازش‌های تصویری بر روی دو تصویر از باغ زیبای شاهزاده ماهان در دو فصل از سال است.

 

تناظریابی تصویری مقیاس نابسته (SIFT)

تطبیق یا تناظریابی در پردازش تصویر و بینایی ماشین بسیار پرکاربرد است که به اهداف متنوعی مانند ثبت Registration انجام می‌شود‌.

هر روش تطبیقی که نسبت به عوامل زیر مقاومتر باشد؛ دامنه کاربرد آن روش بیشتر می‌شود:مقیاس، چرخش، تغییر زاویه دید دوربین، نورپردازی و انواع اعوجاج‌ها مانند شعاعی و هندسی. در این برش ویدئویی پنج تصویر هوایی زیبا و مختلف در نظر گرفته شد و از هر تصویر سه ناحیه کوچک انتخاب شده است.سپس این زوج تصاویر به روش معروف SIFT ارائه شدند و چند نقطه متناظر به دست آمد که برای تفکیک بهتر این نقاط تطبیق با خطوط رنگی مختلف به هم متصل شده‌اند.نکته پایانی اینکه برخی از تطبیق‌ها نادرست هستند که امری طبیعی در تناظریابی خودکار است.