...
مدیر
دانستنی‌ها

استخراج پيش زمينه

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

 

استخراج پیش‌زمینه ویدئو با دستورات OpenCV

پیشتر با روش تفریق فریم برای حذف پس‌زمینه آشنا شدیم.به دلیل اهمیت استخراج حرکت (motion detection) در سامانه‌های نظارت تصویری به صورت مرحله به مرحله با پردازش‌های انجام شده برای تهیه این کلیپ های کوتاه آشنا می‌شویم.

۱- پایدارسازی ویدئو البته اگر همانند همه دوربین‌های نظارتی دوربین ثابت در جای مناسبی نصب شده بود نیاز به انجام این مرحله نبود.

۲- حذف دود

3- تبدیل تصویر رنگی به تصویر سطح خاکستری

۴- استفاده از دستورات opencv:BackgroundSubtractorMOGو به دست آمدن ماسک باینری حذف پس زمینه.

،۵ - اعمال ماسک به تصویر خاکستری و باقی ماندن اجسام متحرک در این تصویر

البته برخی پردازش‌های دیگر مانند آستانه‌گذاری بر ماسک، عملیات ریخت‌شناسی و دیگر کارها هم برای بهتر شدن خروجی پیشنهاد می‌شود.در بخش دیگر ان شاءالله، یک‌ کاربرد جالب از این پردازش‌های تصویری تقدیم شما علم دوستان شده است.