...
مدیر
دانستنی‌ها

آشکارسازی حرکت

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

 

آشکارسازی حرکت

در مطالب قبلی با روش نوین و هوشمند استخراج پیش‌زمینه آشنا شدیم. در این بخش با آستانه‌گذاری بر پیش‌زمینه به ثبت خودکار تصاویر هواپیماها و پرندگان پرداخته شده است. تصاویر این بخش در ۲۴ ساعت و به صورت خودکار ذخیره شده‌اند.