...
مدیر
دانستنی‌ها

برازش بيضي

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

 

برازش بيضي در تصوير به روش هاي مختلف

برازش بيضي يا Ellipse fitting داراي کاربردهاي فراوان مانند تشخيص چهره و تشخيص اشياي گرد است

...