...
مدیر
دانستنی‌ها

تصاوير استريو

10 خرداد 1401
دانستنی‌ها

تصاویر عمق

به تصاویری که در آن‌ها مقادیر پیکسل‌ها بر اساس فاصله یک جسم از دوربین(ها) است تصاویر عمق یا ۲/۵ بعدی گفته می‌شود.

یکی از روش‌های تهیه این تصاویر استفاده از دوربین‌های استریو است.

در این بخش ویدئوهایی بر اساس پنج تصویر عمق تهیه شده است که آنها به صورت سه بعدی نمایش داده شده‌اند.